Případová studie - informace

 

·       zpracování 1 případové studiemax. 10 bodů

 

·       jedná se vlastně o skupinový domácí úkol – na řešení by se měli shodnout všichni členové

 

·       zadání bude studentům zasláno do mailu v týdnu po prvním průběžném testu

 

·       skupina řešení PS povinně odevzdává (v rámci InSIS Odevzdávárny) ve stanoveném termínu

 

·       zpracováním PS se skupina zároveň připraví na vyplnění kontrolního dotazníku (písemka) – jeho vyplnění proběhne na 7. cvičení

 

·       dotazník se vyplňuje skupinově a lze si donést veškeré připravené podklady

 

·       následně je dotazník ohodnocen 1 – 10 body (každý člen skupiny získá stejný počet bodů)

 

·       užitečné rady ke zpracování naleznete také v Průvodci studenta

  

Případová studie se v době jejího zpracování skupinou s vyučující nekonzultuje!

 

  

 

Zjištění získaných bodů za PS: 

 

Body za vyplnění kontrolního dotazníku vkládám průběžně po opravení do InSIS.