Informace o psaní průběžných testů

 

Budou průběžně upřesňovány podle aktuálního vývoje organizace výuky na VŠE v závislosti na epidemiologické situaci.

 

 

Pokyny níže platí v případě běžné prezenční výuky.

 

·       1. průběžný test

 

·       2. průběžný test

 

   Body vkládám bezprostředně po jejich opravení v průběhu semestru do InSIS.

 

Upozorňuji, že náhradní psaní průběžných testů, stejně jako uplatňování příkladů na individuální aktivitu,  

je možné nejpozději do 12. týdne výuky (ale pokud možno vždy co nejdříve)!

 

Zároveň je testy vždy nutno psát v pořadí 1. a potom teprve 2.