Omlouvání celého kurzu

 

Veškeré omluvy provádí výhradně cvičící!!! 

 

   Neobtěžujte s touto problematikou přednášejícího, garantku kurzu, vedoucího katedry, jeho zástupce ani paní sekretářku!

 

   „Omluva“ může být vložena do InSIS nejdříve v týdnu po proběhnutí posledního (náhradního) termínu závěrečného testu.

 

   „Omluvenku“ musí student dodat svému cvičícímu bezodkladně (nejpozději do tří pracovních dnů) po nedostavení se na termín závěrečného testu. V případě nutnosti stačí zaslat v elektronické podobě.

 

   V zásadě se jedná pouze o omluvu ze zdravotních důvodů, kdy student se nemohl zúčastnit závěrečného testu a svoji zdravotní indispozici doložil „neschopenkou“ (tj. potvrzením o pracovní neschopnosti vystaveným od ošetřujícího lékaře).

  

   (Jedinou alternativou je formulář fakulty).