Body za „aktivitu“

 

·      celkem max. 10b za semestr (nelze získat více)

·      mohou být udělovány ve dvou kategoriích:

 

o   skupinová 

 

o   individuální

 

Například za docházku, práci na hodině (kontrola domácího úkolu, apod.), minitest, nebo za vypracování příkladů na individuální aktivitu dle aktuálního zadání vyučující.

 

 

Výsledné body za aktivitu 

(celkově získané, tj. individuálně + skupinově)

 

·      V InSIS „viditelné“ až na konci 12. týdne semestru!

 

·      Případné „reklamace“ ohledně bodového hodnocení je pak třeba uplatnit bezodkladně!

 

·      Průběžné bodování v rámci semestru je možné zjistit např. po hodině nebo v KH z tzv. karty skupiny (vedena papírově).

 

·      Bodové hodnocení se definitivně uzavírá na konci posledního výukového týdne.

·      Poté již není možné nic měnit.