Ing. Jaroslava Janhubová

 

email:   janja@vse.cz

 

 

Tato stránka je průběžně aktualizována a budou přidávány nové informace.

 

Výuka probíhá v časech dle rozvrhu.

Časy osobních konzultací jsou
vždy vypsány v InSIS.

Po vzájemné dohodě lze též přes chat, telefonicky nebo e-mailem.

 

Důraz je kladen na samostudium,
proto je potřeba si podle zadaných
pokynů vždy pečlivě vypracovat
domácí úkoly
a připravit si ke konzultaci výsledky i dotazy. Část vypracovaných
úkolů bude povinně vkládána do InSIS.

 

 

Číslo cvičení, ke kterému je např. směrován konkrétní DÚ, se nemusí a pravděpodobně ani nebude shodovat s pořadím výukového týdne v ZS22. Je to způsobeno státními svátky a dalšími důvody neproběhlé výuky.

 

Doporučuji si do diáře označit čísla cvičení, která pro naši organizaci práce budou rozhodující.

 

 

 

 

PŘEDMĚT   1FU201:

·   Domácí úkoly

 

 

·   Obecné info k předmětu

 

 

 

·   Zisk bodů:

 

1.   Průběžné testy

 

 

2.   Případová studie

 

3.   Aktivita

 

 

·   Pomocná tabulka k časovému rozlišování

 

 

 

·   Info k závěrečnému testu

- viz str. 3 Průvodce studenta

 

 

 

·   Omlouvání

 

 

 

 

 

 

 

 

Moje publikace týkající se problematiky výuky:

·       Anketa jako nástroj pro získávání zpětné vazby od studentů

·       Faktory ovlivňující úspěšné absolvování předmětu Úvod do účetnictví

·       Jak naučit účetnictví?

·       Co vlastně patří do základů účetnictví?

·       Přínos skupinové práce studentů v průběhu výuky

·       Středoškolská výuka účetnictví ve srovnání s jeho výukou na VŠE v Praze

·       Hodnocení základního kurzu Finanční účetnictví podle ECTS

·       Studenti k novému pojetí výuky Finančního účetnictví na VŠE

·       Věcná srovnatelnost nákladů a výnosů ve výsledovce

·       Volba oceňovací techniky u zásob

 

---------------------------------------------------------------------------

Pro chvíle volna a odpočinku nabízím jen pro zájemce též zajímavé odkazy, které s účetnictvím vůbec nesouvisí. Přesto mohou být pro někoho v určitých životních situacích užitečné :o)

Jedná se o různá „alternativní témata“, která mě v nedávných letech mého života oslovila.

Každý sice musí hledat sám, ale většinou mu život staví mnohé informace a podněty do cesty… Stačí si jich všimnout a třeba se k nim někdy vrátit.

 

---------------------------------------------------------------------------

pro zasmání